Tjänster I installation, service, reparationer och samordnade tjänster


Vi erbjuder installation, service, reparationer och samordnade tjänster.

Felsökning, Reparationer och Service

image

Vi felsöker, reparerar och servar en mängd anläggningar. Vi erbjuder serviceavtal på olika anläggningar. Med ett serviceavtal på din anläggning får du prioriterad hjälp.
Du säkerställer samtidigt driften och förebygger onödiga utgifter till följd av
uteblivet förebyggande underhåll.
Rot-avdrag Privatpersoner - På rätt sätt..

image

Håll utkik efter detta märke så är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag. Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendationer. Det har framkommit att en del företag använder ROT-avdraget på ett otillbörligt sätt. Genom att mygla med den faktiska fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden. Detta är naturligtvis olagligt och kan leda till att även du som kund ställs som ansvarig.

Det som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar och som Skatteverket tagit ställning för, är vid en totalentreprenad en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 30 % för luftvärmepumpar. I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart. En fördelning av arbetskostnaden och arbetsinsats som uppenbarligen inte är realistisk kan drabba dig som köpare. Företagen som använder vårt märke garanterar att ROT-avdraget är korrekt. LÄS MER..